Kalibrering
Utrustning som vi kalibrerar 

Vi kalibrerar och kontrollerar följande utrustning:


 

 • Momentnycklar
 • Vågar för AC
 • Dieseltest instrument
 • Hjulbalanseringsmaskiner
 • Ljusinställningsaggregat
 • Ljusinställningsplatser
 • Mikrometrar
 • Skjutmått
 • Indikatorklockor
 • Däcktrycksmätare
 • Hjulmätningsutrustning
 • Lyftar för hjulm.utr.
 • Manometrar
 • Oljepåfyllare
 • Multimetrar         
 • Avgasmätare
 • Bromsprovare
 • Läcksökare Metangas
 • Tryckprovare
 • Glykolprovare
 • RetardationsmätareFör VW-verkstäder utför vi även kalibrering av diagnosinstrument samt övrig elektronisk utrustning


Momentnycklar
 

Vi har ett begränsat sortiment av momentnycklar med oss i bussarna till försäljning vid behov. Om ni önskar någon speciell momentnyckel så kontakta oss i god tid innan besöket för att säkerställa att vi har "rätt" verktyg med oss.